Category: Účetnictví

Účtování pojistné události

Navýšení základní kapitálu ve společnosti s ručením omezeným 1. upsané vklady společníků na základní kapitál – 353/419 2. splacení upsaných vkladů na bankovní účet – 221/353 3. navýšení ZK po zápisu do OR –...