Účtování pojistné události

Navýšení základní kapitálu ve společnosti s ručením omezeným

1. upsané vklady společníků na základní kapitál – 353/419
2. splacení upsaných vkladů na bankovní účet – 221/353
3. navýšení ZK po zápisu do OR – 419/411

Příklad 1

1. Společnost Fido, s.r.o. obdrží fakturu za opravu vozidla:
– dodavatel: CARent, a.s.
– datum vystavení: 21.05.2018
– DUZP: 21.05.2018
– splatnost: 21.05.2018
– způsob úhrady: hotově

– cena bez daně: 37972 Kč
– DPH: 7974 Kč
– celkem k úhradě: 45946 Kč

2) krycí dopis, kde Česká pojišťovna potvrzuje úhradu finanční částky ve výši 40946 Kč, která bude poslána na účet dodavatele (CARent, a.s.)
Rekapitulace pojistného plnění:
Náklady na opravu s DPH: 45946 Kč
Spoluúčast: -5000 Kč
Pojistné plnění celkem: 40946 Kč

3) Úhrada spoluúčasti 5000 Kč společností Fido, s.r.o. na účet dodavatele CARent, a.s.


Řešení:
1) faktura přijatá od dodavatele

37972 511 321
7974 343 321

2) úhrada od pojišťovny

40946 378 648

3) zápočet

40946 321 378

4) příkaz k úhradě ze dne 1.6.2018 na částku 5000 Kč (spoluúčast)

5000 321 221

Příklad 2)

1. Společnost Fido, s.r.o. obdrží fakturu za opravu vozidla:
– dodavatel: Hošek Motor, a.s.
– datum vystavení: 19.12.2018
– DUZP: 19.12.2018
– splatnost: 02.01.2019
– způsob úhrady: převodem

– cena bez daně: 13347,11 Kč
– DPH: 2802,89 Kč
– celkem k úhradě: 16150 Kč

2) oznámení od Kooperativy pojišťovny, a.s. ze dne 19.12.2018 o poskytnutí pojistného plnění z havarijního pojištění vozidla.
Celková výše pojistného plnění byla na základě provedeného šetření stanovena na 3348,00 Kč.
Od pojistného plnění již byla odečtena spoluúčast ve výši 10000,00 Kč.
Plnění za opravu poškozeného vozidla ve výši 3348,00 Kč bez DPH bylo stanoveno na základě doložených účetních
dokladů – faktura č. XXXX.
Uvedenou částku poukazujeme na servis následujícím způsobem:
Na účet: Hošek Motor, a.s.

3) Úhrada zbývající části faktury společností Fido, s.r.o. na účet Hošek Motor, a.s.


Řešení:
1) faktura přijatá od dodavatele

13347,11 511 321
2802,89 343 321

2) oznámení od pojišťovny

3348 378 648

3) zápočet

3348 321 378

4) příkaz k úhradě ze dne 11.02.2019 na částku 12802 Kč

12802 321 221

You may also like...